Z Ziemi na Księżyc  PL online

Dwanaście odcinków podąża za programem kosmicznym Apollo z różnych punktów widzenia: (1) „Czy możemy to zrobić?” Przedstawia początki Apollo i jego korzeni Merkurego i Bliźnięta; (2) "Apollo 1 " opowiada o tragicznym pożarze i późniejszym wskazaniu palcem; (3) "Oczyściliśmy wieżę " przedstawia intensywne przygotowania do Apollo 7; (4) "1968 " umieszcza Apollo 8 w kontekście historycznym w kontekście wydarzeń epoki; (5) "Spider " pokazuje inżynieryjny punkt widzenia poprzez projektowanie, budowę i testowanie LEM-ów z Apollos 9 i 10, (6) "Mare Tranquilitatis " pokazuje głębsze rozważania stojące za historycznym lądowaniem na Księżycu Apollo 11; (7) "To wszystko, co jest " przedstawia koleżeństwo załogi Apollo 12; (8) "Przerwaliśmy ten program " przedstawia dotychczas obojętne media wywołane wydarzeniami z Apollo 13; (9) "For Miles and Miles " opowiada o powrocie Alana Shepherda do programu załogowego z Apollo 14 po uziemieniu między Merkurym a Bliźniętami; (10) "Galileo miał rację " pokazują nie-pilotażowe wymagania …

Film Z Ziemi na Księżyc  trwa 1h

W filmie wystąpili Tom Hanks, Nick Searcy, Lane Smith