Pasja (2004) PL online

Przedstawia ostatnie dwanaście godzin życia Jezusa z Nazaretu w dniu jego ukrzyżowania w Jerozolimie.

Przedstawienie ostatnich dwunastu godzin życia Jezusa z Nazaretu, w dniu jego ukrzyżowania w Jerozolimie. Historia rozpoczyna się w Ogrodzie Oliwnym, gdzie Jezus poszedł się modlić po Ostatniej Wieczerzy. Zdradzony przez Judasza Iskariota kontrowersyjny Jezus – który dokonał „cudów” i publicznie ogłosił, że jest „Synem Bożym” – zostaje aresztowany i zabrany z powrotem do murów Jerozolimy. Tam przywódcy faryzeuszy konfrontują go z oskarżeniami o bluźnierstwo; następnie jego proces kończy się skazaniem przywódców na śmierć. Jezus zostaje postawiony przed Poncjuszem Piłatem, prefektem rzymskiej prowincji Judei, za jego wyrok. Piłat słucha oskarżeń wysuniętych przez Jezusa przez faryzeuszy. Zdając sobie sprawę, że jego własna decyzja spowoduje, że zostanie uwikłany w konflikt polityczny, Piłat oddaje się królowi Herodowi, decydując o tym, jak prześladować Jezusa. Jednak Herod zwraca Jezusa Piłatowi, który z kolei daje tłumowi wybór między …

Pasja trwa 2h 7min
W filmie wystąpili Jim Caviezel, Monica Bellucci, Maia Morgenstern

Dodaj komentarz