Panchayat  PL online

Panchayat to komediodramat, który przedstawia podróż absolwenta inżynierii Abhisheka, który z braku lepszej opcji pracy zostaje sekretarzem biura panczajatu w odległej wiosce Uttar Pradesh. Utknięty między szalonymi wieśniakami i trudnym wiejskim stylem życia Abhishek rozpoczyna swoją pracę z jedyną motywacją, by jak najszybciej się stamtąd wydostać, do czego przygotowuje się nawet dla CAT.

Film Panchayat  trwa 35min

W filmie wystąpili Jitendra Kumar, Raghuvir Yadav, Chandan Roy