Pan Wołodyjowski (1969) PL online

W 1668 r. Polski pułkownik Michał Wolodyjowski, który niedawno przeszedł na emeryturę w klasztorze, zostaje odwołany do czynnej służby i przejmuje kontrolę nad wschodnią granicą Polski przed atakami hord tatarskich i armii osmańskiej.

W 1668 r. Imperium Osmańskie postanawia zaatakować Rzeczpospolitą, która jest jedną z niewielu głównych potęg europejskich, która wciąż stoi na niszczycielskiej ścieżce Turków. Po opuszczeniu klasztoru polski pułkownik Michał Wołodyjowski nie jest już w Jednak polski król Jan Sobieski wie, że pułkownik Wolodyjowski jest zdolnym dowódcą i wysyła go, odwołując go do czynnej służby. Dołączając do swoich starych towarzyszy broni, w tym angielskiego szlachcica Ketlinga Hasslinga z Elgin, pułkownik Wolodyjowski przejmuje dowodzenie polskiej obrony na granicy wschodniej. Przygotowuje się na przybycie armii osmańskiej i hord tatarskich i czeka. Los Europy chrześcijańskiej leży w jego rękach.

Pan Wołodyjowski trwa 2h 40min
W filmie wystąpili Tadeusz Lomnicki, Magdalena Zawadzka, Mieczyslaw Pawlikowski

Dodaj komentarz