Newsroom  PL online

Zespół prasowy próbuje stworzyć program informacyjny, który przedstawia wiadomości w sposób etyczny i rozsądny. Biorą prawdziwe, warte opublikowania wydarzenia z naszego świata, gdy się one dzieją (takie jak usprawiedliwione zabójstwo bin Ladena, szpiegostwo NSA itp.) I relacjonują je tak, jakby były rzeczywistą stacją informacyjną, która postępuje zgodnie z racjonalnymi i moralnymi wytycznymi, w zjadliwej krytyce naszej popularnej prasy i sprytnym zacieraniu sztuki i rzeczywistości.

Film Newsroom  trwa 55min

W filmie wystąpili Jeff Daniels, Emily Mortimer, John Gallagher Jr.