Leroy PL online

Lilo, Stitch, Jumba i Pleakley w końcu złapali wszystkie genetyczne eksperymenty Jumby i znaleźli jedyne prawdziwe miejsce, do którego każdy z nich należy. Stitch, Jumba i Pleakley otrzymują propozycje pozycji w Galactic Alliance, odrzucając ich, aby mogli pozostać na Ziemi z Lilo. Ale Lilo zdaje sobie sprawę, że jej kosmici przyjaciele mają miejsca, do których należą, i nadszedł czas, aby powiedzieć „aloha”. Tymczasem Gantu opuścił Ziemię i wyrzucił z więzienia doktora Jacquesa Von Hamsterviela, który planuje stworzyć i sklonuj nowy eksperyment o nazwie "Leroy ", który pozwoli mu przejąć galaktykę.

Film Leroy trwa 1h 13min

W filmie wystąpili Daveigh Chase, Chris Sanders, David Ogden Stiers