Doors (2021) PL online

Bez ostrzeżenia na całym świecie nagle pojawiają się miliony tajemniczych „drzwi” obcych. W pośpiechu, aby ustalić przyczynę ich przybycia, ludzkość musi współpracować, aby zrozumieć cel tych kosmicznych anomalii. Dziwne wydarzenia, które mają miejsce wokół świadomych drzwi, prowadzą ludzkość do zakwestionowania własnego istnienia i zmienionej rzeczywistości, gdy próbują do nich wejść.

Film Doors (2021) trwa 1h 21min

W filmie wystąpili Kathy Khanh, Julianne Collins, Aric Floyd