Andriej Rublow (1966) PL online

Andreiv Rublev przedstawia życie wielkiego malarza ikon przez burzliwy okres XV-wiecznej historii Rosji, okres naznaczony niekończącymi się walkami między rywalizującymi książętami i najazdami tatarskimi.

Film Andriej Rublow (1966) trwa 3h 25min

W filmie wystąpili Anatoliy Solonitsyn, Ivan Lapikov, Nikolay Grinko